De markt voor verzekerde pensioenen is de meest voor de hand liggende om de overstap naar een APF te maken, aldus Veltkamp. “Bij pensioenregelingen is de kostprijs erg belangrijk en bij verzekerde regelingen is die vanwege lage rentestanden momenteel hoog. We dachten heel lang: onze defined benefit-regelingen kunnen niet duurder worden. Dit jaar is dat toch weer gebeurd. Met een APF mag je meer beleggen en kun je een beter rendement bereiken; zo’n overstap is wat mij betreft echt een no brainer.” Dat die visie niet door iedereen gedeeld wordt, weet hij ook. “Ik was laatst bij een bijeenkomst met werkgevers en adviseurs, waar de vraag was wie er overweegt om over te stappen, of zijn klanten dat te adviseren. Toen bleek ik de enige. Ik spreek mensen uit het traditionele intermediaire kanaal die nu te maken hebben met verlenging van een verzekerd pensioencontract. Die vragen mij: “Dat APF, is dat wat?” Dat vind ik wel verbijsterend, hoewel ik begrijp dat het moeizame wetgevingsproces daar niet bij geholpen heeft.”

Avant la lettre

De skepsis komt bovendien mede voort uit de associatie die mensen hebben met het multi-OPF, dat enkele jaren geleden werd geïntroduceerd maar geen succes genoemd kan worden. “Dat is als een nachtkaars uitgegaan. Maar die vergelijking gaat mank. Het grootste verschil is dat een APF mag ringfencen: het zal er verschillende collectiviteitskringen met gescheiden vermogens op nahouden.” Het pensioenfonds voor grafische bedrijven ziet Veltkamp als een “APF avant la lettre”. “Hoewel daarbinnen geen afzonderlijke kringen bestaan, lijkt het er verder wel op. En PGB is in de loop der jaren een goed alternatief gebleken voor fondsen die niet zelfstandig verder willen.” Want ook voor ondernemingspensioenfondsen, waar de bestuurlijke lasten een probleem zijn, is het APF wat Veltkamp betreft echt een uitkomst. “Ik denk dat zij in de praktijk voor een professioneel bestuur zullen kiezen. Als je meer invloed op beleid wilt houden, zullen er alsnog deskundigheidseisen voor bestuurders gelden – en dat is voor fondsen op dit moment nu juist een knelpunt.”

Standaardoptie

“Er zijn ook mensen die deze ontwikkeling zien als een nieuwe stap naar een meer individuele regeling”, analyseert Veltkamp. “Maar ik denk vooral dat die twee vormen meer richting elkaar convergeren. En het voordeel van een APF is nu juist dat je er zowel DB- als DC-regelingen in kwijt kunt. Pas nog adviseerde ik een bedrijf dat uiteindelijk de overgang van DB naar DC niet hoefde te maken, omdat het contract een kostprijs bood die paste. Wil je je middelloonregeling voortzetten, dan is een APF met een laag risico zeker een standaardoptie om mee te nemen.”