“Sterker nog, er zijn zelfs adviseurs die deze mogelijkheid niet meenemen in hun adviesgesprek”, weet Winfried van Kouwen, medeoprichter van VKM Groep. “Zij willen dit pas doen op het moment dat een APF al enkele jaren bestaat. Ik vind dat je als adviseur je klanten goed en compleet moet informeren. En daar hoort de mogelijkheid van een APF zeker bij.”

Terwijl adviseurs soms de mogelijkheid van een APF niet noemen, zijn er ook Algemene Pensioenfondsen die grote drempels opwerpen. Bedrijven mogen vaak niet deelnemen als zij niet tenminste vijftig medewerkers hebben. Een andere eis die regelmatig wordt genoemd, is ‘tenminste 1 miljoen premie op jaarbasis’. Allemaal voorwaarden die het kleinere bedrijven moeilijker maken om over te stappen. “Vreemd”, oordeelt Van Kouwen. “Het APF kan juist ook voor kleinere bedrijven interessant zijn. Wij richten ons voornamelijk op bedrijven met vijf tot honderdvijftig medewerkers en wij merken dat er zeker behoefte is aan een alternatief voor met name de verzekerde regelingen. Deze worden steeds duurder. Wie afgelopen jaar bijvoorbeeld een ongewijzigde middelloon pensioenregeling moest verlengen, ging tientallen procenten meer premie betalen bij de verzekeraar.”

Nieuwe regeling

Vaak twijfelen werkgevers of hun werknemers wel akkoord zullen gaan met een nieuwe pensioenregeling. “Als zij de situatie bespreken met hun medewerkers zullen zij merken dat die over het algemeen begrip hebben voor de situatie. In ons adviestraject geven werkgevers doorgaans aan dat zij het op prijs stellen dat wij ook de werknemersvertegenwoordiging en/of de ondernemingsraad informeren over de mogelijke overstap. In dat gesprek noemen wij heel eerlijk het dilemma van de werkgever en de veranderingen maar ook de mogelijkheden voor de werknemers. Er is begrip voor de situatie dat een traditionele middelloonregeling voor veel werkgevers vrijwel onbetaalbaar is geworden.”

Doorbeleggen

Een van de belangrijke mogelijkheden die Van Kouwen met de medewerkers bespreekt, is de mogelijkheid om bij DC regelingen na de pensioendatum door te beleggen. “Doorgaans is er de regel dat op de pensioendatum al het ‘kapitaal’ moet worden gebruikt om een pensioenuitkering te kopen. Als net op dat moment de beurzen laag staan of als de rente, zoals nu, historisch laag is, dan hakt dat er flink in. Dat kan op maandbasis een flinke impact hebben. Er zijn helaas op dit moment heel wat mensen die dit al hebben ervaren. Onderzoeken wijzen uit dat de mogelijkheid om door te beleggen tot wel vijftien procent meer pensioen kan opleveren. Zelfs als er geen sprake is van een beursval of een historisch lage rente, dan nog is zoveel meer pensioen altijd welkom.”

Zorgvuldigheid

Veel werkgevers met een regeling waarvan het contract eind december afloopt, denken dat zij nog ruim voldoende tijd hebben om zich te beraden over alternatieven. Er is weliswaar voldoende tijd, maar het is belangrijk om al voor de zomervakantie contact op te nemen met een erkende en gespecialiseerde pensioenadviseur. “Een goede pensioenregeling is enorm belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Zorgvuldigheid kost tijd, neem die tijd. Bespreek de situatie van de huidige pensioenregeling binnen het managementteam. Bepaal het beschikbare budget voor de komende jaren. Wees realistisch over mogelijke toezeggingen aan de werknemers. En vooral, laat je goed en tijdig informeren.”