Carel Petersen
Hoofdredacteur Pensioen Bestuur & Management

Hierop moet dus geld toegelegd worden! Dit zet pensioenfondsen en ook andere financiële instellingen ertoe aan om op zoek te gaan naar alternatieve beleggingsinstrumenten: the search for yield. De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pleit in dit kader voor ‘vigilance by regulators’, daar het gevaar dreigt van een ‘excessive search for yield’.

In het recente ‘Pension Markets in Focus’ 2015 van de OECD is de ‘search for yield’ zelfs als specifiek thema opgenomen. Evenals De Nederlandsche Bank dat heeft gedaan in de recente ‘Toezicht vooruitblik 2016’. Voor pensioenfondsen betekent dit mijn inziens dat het niet verstandig is om de grenzen van ‘the search for yield’ op te zoeken. Overigens bedraagt volgens dezelfde OECD-publicatie het tienjaars rendement voor pensioenfondsen in Nederland 6,6 procent. Nederland bekleedt hiermee een vijfde plaats van de zesentwintig genoemde OECD-landen. Netjes, maar niet voldoende voor een plak. Nummer één is Groot Brittannië met gemiddeld over tien jaar 9,5 procent rendement.

En dan nu een quizvraag: wat hebben Kosovo, Nederland en Estland gemeen?

Dat zijn de drie landen met het kleinste percentage pensioenfondsbeleggingen in eigen land! Het is dan ook niet voor niets dat Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO, in het decembernummer van Pensioen Bestuur & Management pleit voor meer pensioenbeleggingen in eigen land. Zo kan de ‘search for yield’ ertoe bijdragen dat de (lokale) economie weer gestimuleerd wordt. Door het overnemen van bijvoorbeeld hypotheekportefeuilles van banken kan de balans van banken krimpen en kunnen de banken weer makkelijker nieuwe hypotheken verstrekken of geld uitlenen aan het MKB.

Het investeren in Real Estate Debt kan ook goed zijn voor de ontwikkeling van de commerciële vastgoedmarkten omdat banken deze partijen niet willen of kunnen (her) financieren vanwege (onvoldoende capaciteit). Bovendien kunnen investeringen in infrastructuurschuld ook een stimulans zijn voor meer langetermijninvesteringen in infrastructuur. Op korte termijn is dit ook gunstig voor de bouwsector. Tenslotte, als de yield gerealiseerd kan worden, is dat een goede zaak voor de deelnemers. Maar pas de ‘search for yield’ wel graag met mate toe!

ESG-beleggen

Overigens bieden nieuwe ontwikkelingen als ESG-beleggen (environmental [E], social [S] en governance [G]) ook volop kansen. Het gaat hier samengevat om duurzaam beleggen, bijvoorbeeld in zonne- en windenergie, evenals factor beleggen. Zo gaat SPH, het pensioenfonds van de huisartsen, beleggen in zorg. Idealiter met als resultaat dat een goed pensioen en goede zorg hand in hand gaan. Naar mijn mening een voorbeeld om na te volgen!